Terug naar kennisbank

Geschilbesluit ACM Gasterij Liander. Overschrijden aansluittermijn van 18 weken

Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak10 mei 2023Matthieu van den Beld

De ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen Gasterij en Liander over de termijn voor het verzwaren van een grootverbruikersaansluiting. Liander heeft de aansluiting gerealiserd 45 weken na acceptatie van de offerte.

Gasterij had Liander om een offerte verzocht om haar bestaande aansluiting te verzwaren. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst in februari 2022, had Liander Gasterij duidelijk gemaakt dat Gasterij rekening moest houden met een realisatiedatum in het eerste kwartaal van 2023. Als reactie daarop heeft Gasterij Liander erop gewezen dat Liander verplicht is om een aansluiting te realiseren binnen een redelijke termijn van maximaal 18 weken op grond van artikel 23, vierde lid, van de E-wet en een geschil ingediend bij de ACM. Uiteindelijk heeft Liander de aansluiting van Gasterij gerealiseerd in week 2 van 2023, dus na 45 weken, gerekend vanaf acceptatie van de offerte.

Bron: ACM