Meten

Meten is weten. Uw meter als basis voor energiecontracten en facturen

 

Als grootverbruiker met een aansluiting op een elektriciteitsnet bent u verantwoordelijk voor de meting van energie. (meetverantwoordelijkheid) Dat betekent dat u als grootverbruiker moet zorgen voor de aanwezigheid van een meter en voor het uitlezen en valideren van meetgegevens. U  moet ook zorgen voor het onderhoud en de controle van de meetinrichting, conform de bepalingen die zijn vastgelegd in de Meetcode Elektriciteit en de Informatiecode Elektriciteit en Gas. De meetverantwoordelijkheid kunt u uitbesteden aan een erkend meetbedrijf.

Groot- of kleinverbruiker
De meting van het energiegebruik vindt in principe altijd plaats in het overdrachtspunt van de aansluiting.  Grootverbruikers (>3x80A) moeten per overdrachtspunt over een op afstand uitleesbare meter beschikken. De meter moet diverse eenheden per kwartier meten zoals het energiegebruik, het vermogen en de blindstroom. Voor kleinverbruikers wordt vooralsnog alleen het energiegebruik (kWh) gemeten en voert de lokale netbeheerder de meetverantwoordelijkheid voor u uit. Een op afstand uitleesbare meter is niet verplicht, maar met de komst van slimme meters zijn die straks ook op afstand uitleesbaar. Voor kleinverbruikers zijn de kosten van de meetdiensten gereguleerd.

Meetverantwoordelijkheid
Kunt of wilt u als grootverbruiker de verplichtingen niet zelf uitvoeren? Dan kunt u de verantwoordelijkheid voor het meten uitbesteden aan een erkend Meetbedrijf. Het Meetbedrijf plaatst meters, meet, verricht onderhoud, verhelpt storingen,  valideert gegevens, slaat gegevens op en geeft meetgegevens door aan u en uw netbeheerder. De Meetbedrijven moeten aan strikte eisen voldoen. Een overzicht van erkende Meetbedrijven vindt u in het register (MV-register) op de website van TenneT. De kosten voor de meetverantwoordelijkheid zijn niet gereguleerd. Als grootverbruiker koopt, huurt of least u de meters van een Meetbedrijf naar keuze en komt u de kosten voor de meetverantwoordelijkheid en andere diensten contractueel overeen. Voor kleinverbruikers zijn jaarlijks door de toezichthouder vastgestelde (maximum) tarieven van toepassing. (zie downloads).

Gebruik meetgegevens
Leverancier en netbeheerder factureren op basis van de gevalideerde meetgegevens die het Meetbedrijf vaststelt. Het juist functioneren van de meter is daarom cruciaal. Op basis van de meetgegevens stelt u vast hoeveel energie u moet inkopen (leverancier), stelt u de parameters vast in de aansluit- en transportovereenkomst en controleert u de facturen van uw netwerkbedrijf en leverancier. De meter is als het ware uw ‘kassa’ en vormt het startpunt voor vele andere afspraken in contracten die u voor uw elektriciteitsaansluiting moet overeenkomen. Met het Meetbedrijf maakt u afspraken over de beschikbaarstelling en het gebruik van uw meetgegevens.

In het stroomschema van VEMW (zie downloads) staat een overzicht van diverse nuttige afspraken die u met uw Meetbedrijf maakt.

Advies VEMW
De keuze van een Meetbedrijf die aan al uw eisen en wensen voldoet, is belangrijk. VEMW adviseert en begeleidt u in de keuze voor een Meetbedrijf. Voor meer informatie neemt u contact op met Eric Picard.