Eigenschappen aansluiting

Elektriciteitsaansluiting: De eigenschappen bepalen uw kosten

De eigenschappen van uw elektriciteitsaansluiting bepalen hoeveel elektriciteit u maximaal kunt invoeden op en onttrekken aan het net. Ook bepalen de eigenschappen van uw elektriciteitsaansluiting uw onderhoudskosten, de kosten voor de instandhouding van uw aansluiting en de kosten die u betaalt voor het transport van elektriciteit . Het is dus belangrijk de eigenschappen van uw aansluiting te kennen.

Rol VEMW
VEMW adviseert u, de zakelijke elektriciteitsgebruiker, bij het aanvragen of wijzigen van uw elektriciteitsaansluiting. VEMW kan u helpen bij het identificeren van de eigenschappen van uw aansluiting.

Basiskenmerken van een elektriciteitsaansluiting

Knip, verbinding en beveiliging
Uw aansluiting bestaat uit een knip, een verbinding en een beveiliging.
  • De knip: het punt waarop het net van de netbeheerder is verbroken om een fysieke verbinding tussen uw installatie en het net tot stand te brengen
  • De verbinding: de elektriciteitskabels die het openbare net verbinden met uw installatie
  • De beveiliging: zorgt ervoor dat u niet meer elektriciteit kunt afnemen dan u heeft afgesproken met uw netbeheerder.
Overdrachtspunt
Het overdrachtspunt is het tussen u en de netbeheerder overeengekomen fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting en de installatie van aangeslotene is gerealiseerd. De plaats van het overdrachtspunt moet zijn vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst. De plaats van het overdrachtspunt bepaalt onder andere:
  • Waar uw installatie, en waar het net, begint
  • Waar het eigendom van elektriciteit overgaat van de leverancier naar u
  • Waar welke verantwoordelijkheden voor de aansluiting liggen
  • De plaats van de meetinrichting
Installatie
Uw installatie is het samenstel van al het elektrisch materieel te rekenen na het overdrachtspunt van uw aansluiting. Daarbij horen ook de elektriciteitsverbindingen waarop slechts uzelf bent aangesloten. Wanneer een ander natuurlijk- of rechtspersoon dan uzelf een aansluiting heeft op uw verbindingen ontstaat er een net.

Het onderhoud van uw elektrische installatie kunt u laten uitvoeren door een bedrijf naar keuze. Onderhoud van de aansluiting kan enkel worden uitbesteed aan een ander dan de netbeheerder wanneer er sprake is van een aansluiting die groter is dan 10 MVA.

Leden lezen hieronder meer over de technische eigenschappen van een aansluiting, waarom deze eigenschappen van belang zij en welke mogelijkheden u heeft om deze te beïnvloeden.

 

 

Login