Aansluiting

Ken uw rechten en plichten als zakelijke elektriciteitsafnemer.

Uw aansluiting is uiterst belangrijk voor uw elektriciteitsvoorziening. Een aansluiting op een net biedt toegang tot de elektriciteitsmarkt. Via het netwerk kunt u zich voorzien in uw elektriciteitsbehoefte. Daarnaast kunt u zelf opgewekte elektriciteit op het openbare net invoeden.

Rol VEMW
VEMW weet welke rechten en plichten u heeft ten aanzien van uw aansluiting en kan u helpen bij het aanvragen van een nieuwe aansluiting of het wijzigen van een bestaande aansluiting. Wanneer u beschikt of gaat beschikken over een aansluiting moet u daarvoor een aantal belangrijke zaken regelen. Dit moet u doen met uw netbeheerder. VEMW kan u bijvoorbeeld helpen bij het sluiten van een Aansluit- en transportovereenkomst.

Uw aansluiting geeft u toegang tot de markt
Als zakelijke afnemer van elektriciteit bent u via uw aansluiting verbonden met:

Via uw aansluiting heeft u altijd toegang tot de elektriciteitsmarkt.

Eigenschappen van een aansluiting
Uw aansluiting heeft een aantal belangrijke kenmerken. Een aansluiting bestaat uit een knip, een verbinding en een beveiliging. Een belangrijk element is het overdrachtspunt.

Type aansluiting
Er bestaan verschillende types aansluitingen. Zo kan er sprake zijn van een:

  • Grootverbruik- of kleinverbruik aansluiting
  • Standaard- of maatwerkaansluiting
  • Enkelvoudige of meervoudige aansluiting

Daarnaast kan er sprake zijn van een:

  • Gesloten distributiesysteem
  • Directe lijn
  • Installatie

Het type aansluiting is bepalend voor uw rechten en plichten en uw aansluit- en transportkosten.

Aanvragen van een aansluiting
Iedereen in Nederland heeft recht op een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarbij heeft u recht op een aansluiting op het spanningsniveau dat u verlangt tenzij dit om technische redenen niet van de netbeheerder kan worden verlangd. Daarnaast heeft u het recht om aangesloten te worden op het dichtstbijzijnde punt in het net.

Wijzigen aansluiting
Het kan zijn dat u uw aansluiting wilt aanpassen. Het wijzigen van uw aansluiting is aan een aantal regels gebonden.

Meten
Wanneer u beschikt over een aansluiting bent u verantwoordelijk voor het meten en registreren van de uitwisseling van elektriciteit op het overdrachtspunt. Dit wordt meetverantwoordelijkheid genoemd. Deze plicht kunt u uitbesteden aan een erkend meetbedrijf.

Overeenkomsten met uw netbeheerder

Aansluit en Transportovereenkomst
Met uw netbeheerder maakt u afspraken over de wijze waarop u bent (of wilt worden) aangesloten op het elektriciteitsnet. Daarnaast maakt u verschillende technische afspraken over uw aansluiting zoals de plaats van een transformatorstation en het overdrachtspunt.

Meetbeheerovereenkomst
Afspraken die u maakt met het meetbedrijf moet u vastleggen in een zogenaamde meetbeheerovereenkomst.

Conflict met uw netbeheerder
Heeft u een conflict met uw netbeheerder en komt u er samen niet uit dan is het mogelijk om een geschilprocedure te starten bij de toezichthouder ACM. Uw probleem met een netbeheerder kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.