Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. TenneT Datauitwisseling o.b.v. EU-codes

  Datauiitwisseling gereguleerd o.b.v. het derde energiepakket EU
  24 augustus 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 2. Witteveen + Bos "Eindrapportage Voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ)"

  Hetdoelvan deze voorverkenningis omop hoofdlijnenkansrijke aansluitlocaties in beeld te brengen.Vanwegede beperkte beschikbare ruimte op land en het belang van inzicht in lokalevraagontwikkelingligt in deze voorverkenning de focus op aansluitlocaties.
  14 juli 2022
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingRapport
 3. Ifiecs answer to the consultation of the EC on amendments fo the reglation on capacity allocation and congestion management

  IFIEC Europe answer to the Targeted Stakeholder Consultation Paper of the European Commission Directorate-General for Energy concerning the Amendments to the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management
  1 juni 2022
  Elektriciteit Netwerken, Markt
 4. Staatscourant "Transportschaarste en congestiemanagement"

  Dit besluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten elektriciteit.
  25 mei 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 5. Rapport Berenschot "Indicatoren systeemintegratie"

  De wens om systeemintegratie en de vordering hiervan te kunnen monitoren, brengt de vraag met zich mee hoe de mate van systeemintegratie gemeten kan worden. Dit onderzoek heeft tot doel het definiëren van mogelijke indicatoren om systeemintegratie te meten.
  21 mei 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 6. Ontwerp codebesluit codewijziging veiligheid bestaande laagspanningsnetten

  Met dit codebesluit stelt de ACM veiligheidseisen vast die elektriciteitsnetbeheerders moeten hanteren bij het ontwerp en de bedrijfsvoering van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten.
  6 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 7. Netbeheer Nederland Rapport "Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem"

  Met de ‘Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem’ geeft Netbeheer Nederland op hoofdlijnen antwoord op de vraag van de minister voor EZK of de doelstellingen uit het coalitieakkoord haalbaar zijn, vanuit het perspectief van de energie-infrastructuur.
  22 april 2022
  Elektriciteit Netwerken, EmissieRapport
 8. Risk Preparedness Plan Electricity 2022

  Het Nederlandse risicoparaatheidsplan Elektriciteit heeft als doel om de nationale, regionale en bilaterale maatregelen te omschrijven die Nederland treft om elektriciteitscrises te voorkomen en als deze toch voorkomen de gevolgen te beperken.
  15 april 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 9. Investeringsplannen van de Netbeheerders gas en elektriciteit

  De netbeheerders elektriciteit en gas hebben de wettelijke taak een netwerk aan te leggen dat voldoet aan de vraag naar transport. Om de netten te onderhouden, moeten de netbeheerders investeringen doen die eerst goedgekeurd zijn op doelmatigheid (de investeringsplannen).
  5 april 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 10. Report ACER "Decision on the amendment of the pricing methodology: Annex I"

  Amendment to the methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance netting process.
  25 februari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 11. Staatscourant mededeling terinzagelegging verzoek TenneT

  Zaaknummer ACM ACM/22/176838, afwijking termijnen TenneT inzke uitwisseling balanceringsenergie
  25 februari 2022
  Elektriciteit NetwerkenGerechtelijke uitspraak
 12. Gesloten Distributie Systeem (GDS)

  Wanneer zich achter één aansluiting meerdere onroerende zaken bevinden met een aansluiting, dan kan er sprake zijn van een net. De eigenaar van het net moet hiervoor een netbeheerder aanwijzen of een ontheffing voor die aanwijzing aanvragen.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Aansluiting
 13. Gasunie Tennet Infrastructure Outlook 2050

  Phase II ― Pathways to 2050 A joint follow-up study by Gasunie and TenneT of the Infrastructure Outlook 2050.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 14. ACM Openbaar Besluit Beslissing op het bezwaarschrift van de VEMW tegen het Tarievenbesluit Elektriciteit Stedin Netbeheer B.V. voor het jaar 2021.

  Ons kenmerk: ACM/UIT/569549Zaaknummer: ACM/21/049684Datum: 15 december 2021
  15 december 2021
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 15. Position paper VEMW/TenneT "Industrial Flex"

  This position paper aims to provide a rationale and a motivation to advance flexibility from industrial demand response and energy storage in The Netherlands.
  1 november 2021
  Elektriciteit NetwerkenPositionpaper VEMW
 16. ENTSO-E European Resource Adequacy Assessment 2021 (ERAA)

  The ERAA is a pan-European monitoring assessment of power system resource adequacy of up to 10 years ahead and is the successor to the Mid-term Adequacy Forecast (MAF).
  1 november 2021
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 17. TenneT Systeembeschermings- en herstelplan

  Als bedoeld in de artikelen 11 en 23 van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER) TenneT TSO B.V. REFERENTIES OP-TRS-21-060
  10 oktober 2021
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 18. Presentation Aurora: Study ‘CO2-free flexibility resources’

  A general overview of the most relevant technologies that are able to offer flexibility to the electricity system, split into the categories of Dispatchable Production Technologies, Storage Technologies, Demand Flexibility Technologies and Other Technologies.
  1 oktober 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, MarktPresentatie
 19. Kamerbrief EZK transportschaarste op het elektricitetsnet

  Beantwoording vragen over transportschaarste op het elektriciteitsnet
  1 september 2021
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 20. ENSO-E Ten-Year Network Development Plan 2020

  Completing the map - Power system needs in 2030 and 2040August 2021 · Final version after ACER opinion
  1 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport