Terug naar kennisbank

Rapport Berenschot "Indicatoren systeemintegratie"

Elektriciteit NetwerkenRapport21 mei 2022Matthieu van den Beld

De wens om systeemintegratie en de vordering hiervan te kunnen monitoren, brengt de vraag met zich mee hoe de mate van systeemintegratie gemeten kan worden. Dit onderzoek heeft tot doel het definiëren van mogelijke indicatoren om systeemintegratie te meten.

Systeemintegratie gaat over de samenhang van veel verschillende deelsystemen. Daarnaast is deze samenhang in veel gevallen niet rechtstreeks meetbaar. In dit onderzoek is het dan ook niet haalbaar gebleken om de mate van systeemintegratie uit te drukken in een enkel getal. Daarom is gekozen voor de opzet van een dashboard waarinverschillende aspecten van systeemintegratieinzichtelijk gemaakt worden. Het dashboard is onderverdeeld in panelen die elk  verschillende indicatoren bevatten. Gezamenlijk geeft dit een beeld van de situatie omtrent systeemintegratie.

Bron: Berenschot