Terug naar kennisbank

TenneT Datauitwisseling o.b.v. EU-codes

Presentatie op VEMW-bijeenkomst

Elektriciteit NetwerkenPresentatie24 augustus 2022Matthieu van den Beld

Datauiitwisseling gereguleerd o.b.v. het derde energiepakket EU

Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

In Nederland geïmplementeerd door middel van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging
van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Verordening (EG) nr. 714/2009 van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit

Direct werkend
Verder uitgewerkt in 8 “lagere” Verordeningen: de Europese codes
4 daarvan zijn “Richtsnoeren” met hoofdzakelijk nadere uitwerking door gezamenlijke
TSB’s in vele methodologieën
4 daarvan zijn “Netcodes” met hoofdzakelijk nadere uitwerking in nationale regelgevingbij ons dus in de Netcode elektriciteit

En opvolgende codes en richtlijnen vormen de basis voor de datauitwisseling.

Bron: TenneT