Terug naar kennisbank

Netbeheer Nederland Rapport "Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem"

Elektriciteit Netwerken, EmissieRapport22 april 2022Matthieu van den Beld

Met de ‘Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem’ geeft Netbeheer Nederland op hoofdlijnen antwoord op de vraag van de minister voor EZK of de doelstellingen uit het coalitieakkoord haalbaar zijn, vanuit het perspectief van de energie-infrastructuur.

Met de ‘Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem’ geeft Netbeheer Nederland op hoofdlijnen antwoord op de vraag van de minister voor Klimaat en Energie of de doelstellingen uit het coalitieakkoord haalbaar zijn, vanuit het perspectief van de energie-infrastructuur. De netbeheerders stellen in de Quickscan dat het klimaatdoel uit het Coalitieakkoord alleen met krachtige publieke sturing kan worden gehaald met zeven noodzakelijke ingrepen in het beleid en de regelgeving van het energiesysteem. Deze zijn de komende jaren voor Nederland van cruciaal belang voor de voortgang van de energietransitie.