Terug naar kennisbank

Investeringsplannen van de Netbeheerders gas en elektriciteit

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport5 april 2022Matthieu van den Beld

De netbeheerders elektriciteit en gas hebben de wettelijke taak een netwerk aan te leggen dat voldoet aan de vraag naar transport. Om de netten te onderhouden, moeten de netbeheerders investeringen doen die eerst goedgekeurd zijn op doelmatigheid (de investeringsplannen).

De netbeheerders gas en elektriciteit, zowel transmissie systeem beheerders (TSO) als regionale netbeheerders (RNB), zijn wettelijk verplicht elke twee jaar hun beoogde investeringen te toetsen op doelmatigheid. Voor de RNB’s doet de ACM dit en voor TSO’s het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In deze investeringsplannen moeten de netbeheerders uiteen zetten op basis van toekomst scenario’s welke capaciteits- en kwaliteitsknelpunten zij voorzien en hoe deze knelpunten opgelost worden doormiddel van investeringen. Voordat de investeringsplannen naar de ACM en het ministerie ter toetsing worden gestuurd, worden ze ter consulatie voorgelegd aan de markt. De uiteindelijke investeringen die in de investeringsplannen staan worden dan vastgelegd voor twee jaar tot de volgende investeringsplannen gepubliceerd worden.

In 2021 zijn de investeringsplannen 2022-2031 voorgelegd ter consulatie aan de markt. VEMW heeft op enkele van deze consultaties gereageerd. De Netbeheerders zijn voornemens de uiteindelijke investeringsplannen te publiceren vóór 1 Januari 2022. De zienswijze van VEMW vindt u onderaan deze pagina.