Terug naar kennisbank

Risk Preparedness Plan Electricity 2022

Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport15 april 2022Matthieu van den Beld

Het Nederlandse risicoparaatheidsplan Elektriciteit heeft als doel om de nationale, regionale en bilaterale maatregelen te omschrijven die Nederland treft om elektriciteitscrises te voorkomen en als deze toch voorkomen de gevolgen te beperken.

Dit plan is opgesteld naar aanleiding van artikel 10 van de Europese verordening betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector (Verordening 2019/941). De minister voor Klimaat en Energie is ingevolge de Elektriciteitswet 1998 aangewezen als verantwoordelijke autoriteit voor de uitvoering van de verordening. Het Nederlands risicoparaatheidsplan is gebaseerd op het Nationaal Crisisplan - Elektriciteit (NCP-E), welke onderdeel uitmaakt van de Nederlandse crisisstructuur, zoals omschreven in de nationale veiligheidsstrategie (nctv.nl).

Bron: EZK