Terug naar kennisbank

TenneT Systeembeschermings- en herstelplan

Elektriciteit NetwerkenRapport10 oktober 2021Matthieu van den Beld

Als bedoeld in de artikelen 11 en 23 van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER)

TenneT TSO B.V. REFERENTIES OP-TRS-21-060

De elektriciteitsvoorziening is van vitaal belang voor de samenleving, een langdurige onderbreking zal grote maatschappelijke schade veroorzaken. Mocht er een wijdverbreide storing of black-outtoestand dreigen te ontstaan, dan zullen systeembeschermingsmaatregelen worden ingezet om deze dreiging af te wenden en zo nodig het elektriciteitssysteem te stabiliseren. Om in de uitzonderlijke situatie van een black -out het elektriciteitssysteem snel en efficiënt te kunnen herstellen, zijn herstelmaatregelen ontwikkeld. De maatregelen zijn vastgelegd in dit systeembeschermings- en herstelplan.
Dit document is opgesteld mede naar aanleiding van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER) tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (In het Engels: Network code on electricity emergency and restoration).
Deze verordening is bedoeld om de operationele veiligheid te waarborgen, de verspreiding of verergering van een incident tegen te gaan en aldus een wijdverbreide storing en black-outtoestand te vermijden, en om het elektriciteitssysteem efficiënt en snel te herstellen in geval van een nood- of black-outtoestand.