Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Witteveen + Bos "Eindrapportage Voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ)"

  Hetdoelvan deze voorverkenningis omop hoofdlijnenkansrijke aansluitlocaties in beeld te brengen.Vanwegede beperkte beschikbare ruimte op land en het belang van inzicht in lokalevraagontwikkelingligt in deze voorverkenning de focus op aansluitlocaties.
  14 juli 2022
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingRapport
 2. VEMW brief ACM inzake Zienswijze op Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

  VEMW zienswijze op “Ontwerpcodebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname” Zaaknummer ACM/20/038834)
  17 januari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 3. Besluit Geschilbesluit Cohesie Heiloo - Liander

  Ons kenmerk: ACM/UIT/517954Zaaknummer: ACM/19/035530
  31 januari 2020
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak, Wetgevingsdocument
 4. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Zehnder-Enexis

  Zaaknummer C/01/352585 / KG ZA 19-705
  30 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 5. Brief VEMW aan ACM inzake Zienswijze op het ontwerp “Ontwerp codebesluit DCC”

  Zaaknummer ACM/19/036598 inzake de vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers.
  19 november 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 6. ACM Besluit Spanningsvariaties

  Kenmerk ACM/UIT/520452 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikelen 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende  snelle spanningsvariaties.
  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 7. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Kort geding, vordering tot het aansluiten op een elektriciteitsnetwerk

  Zaaknummer C/01/347505 / KG ZA 19-345 Energiepark Pottendijk vs Enexis
  12 september 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingWetgevingsdocument
 8. Uitspraak Rechtbank Gelderland Kort geding Elektriciteitswet

  Zuivere contractuele congestie geen weigeringsgrond als bedoeld in artikel 24 lid 2.
  12 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 9. Rapport Afgwegingskader elektriciteitsaansluiting "Verzwaren tenzij"

  In die situaties waar het maatschappelijke doelmatig is, moet de netbeheerder marktgebaseerde flexibiliteit in kunnen zetten als (tijdelijk) alternatief voor investeringen in de elektriciteitsnetten. Dit rapport is een afwegingskader voor een netbeheerder.
  1 mei 2018
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingRapport
 10. Geschilbesluit Putten versus Liander over voorwaardelijke realisatie elektriciteitsaansluiting

  Handelt Liander in strijd met de E-wet door een aansluiting van 3x250A te realiseren onder de voorwaarde dat Putten bij de ACM een geschil aanhangig maakt over identficatie van de verbindingen in het gebouw. Mag Liander die voorwaarde opleggen?
  9 januari 2018
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 11. Codebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting (MLOEA)

  Met dit codebesluit krijgen groot- en kleinverbruikers de mogelijkheid om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten.
  17 juli 2017
  Elektriciteit Aansluiting, LeveringWetgevingsdocument
 12. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema
 13. CBb Uitspraak werkzaamheden aansluiting >10 MVA. In code of in ATO regelen?

  Deze uitspraak erover welke bepaalde onderwerpen in de Netcode moeten worden geregeld of in de overeenkomst tussen Netbeheerder en afnemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke aansluitwerkzaamheden de afnemer openbaar aanbesteed en wat de netbeheerder uitvoert. 
  22 maart 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 14. CBb Uitspraak kosten aansluiting op het dichtsbijzijnde punt in het net

  Uitspraak van het CBb over de vraag of Enexis ervan uit is gegaan de kosten te bepalen op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
  25 januari 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 15. VEMW Stroomdiagram Installatie, GDS of Directe Lijn

  Handig schema om snel op te maken of er bij u sprake is van een Gesloten Distributiesysteem (een net met aangeslotenen), een Directe lijn (een productie-eenheid die stroom levert aan de aangeslotenen) of 'gewoon' een installatie.
  31 oktober 2012
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingSchema
 16. CBb Uitspraak Salinco

  In deze zaak speelt de vraag wie nu de aangeslotene was: alleen de tussen een GDS en openbaar net zittende WKK-centrale Salinco of ook de aan dat GDS zittende fabrieken van Akzo Nobel?
  23 juli 2012
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 17. Gesloten Distributie Systeem (GDS)

  Wanneer zich achter één aansluiting meerdere onroerende zaken bevinden met een aansluiting, dan kan er sprake zijn van een net. De eigenaar van het net moet hiervoor een netbeheerder aanwijzen of een ontheffing voor die aanwijzing aanvragen.
  1 januari 2012
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Aansluiting
 18. VEMW Stroomdiagram aanpassing gecontracteerd vermogen

  Voor aanpassen van het Gecontracteerde Transportvermogen (GTV) gelden afhankelijk van uw tariefcategorie verschillende spelregels in het geval u de GTV omhoog of omlaag wilt aanpassen of eventueel overschrijdt. Dit schema geeft u snel inzicht in de mogelijkheden.
  1 november 2010
  Elektriciteit AansluitingSchema
 19. CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA

  CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA VEMW, Tennet en Pawex hebben tegen het bestreden besluit van de wijziging van de Netcode beroep ingesteld.
  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 20. CBb Vergoeding openbare aanbesteding aansluiting > 10MVA

  Opname van de loon- en materiaalkosten in de offerte van de netbeheerder bij een aanvraag van een aansluiting >10 MVA.
  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak