Grondwater

Introductie

Als zakelijke gebruiker van grondwater wilt u continu beschikken over voldoende grondwater van uitstekende kwaliteit. Bescherming van de grondwaterkwaliteit is van belang als u grondwater voor consumptieve doeleinden gebruikt, zoals in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Maar ook in de papiersector is hoogwaardige grondwaterkwaliteit essentieel. Grondwateronttrekking die duurzaam in evenwicht is met de regionale waterbalans moet niet onnodig belemmerd worden, vindt VEMW. Er zijn echter actuele bedreigingen waar u mee te maken kunt krijgen:
• beperking in vergunningverlening
• verhoging van de provinciale grondwaterheffing
• verontreiniging van uw bronnen

VEMW staat u, de zakelijke gebruiker van grondwater, bij op de volgende terreinen:

Wet- en regelgeving

Voor zakelijke gebruikers van grondwater is de Waterwet veruit het belangrijkst. Deze wet stelt regels aan de onttrekking van grondwater. VEMW wil wetgeving die zorgt voor eenvoudige, snelle en continue toegang tot voldoende grondwater van goede kwaliteit. 

Prijs van grondwater

Sinds de afschaffing van de Rijksheffing per 1 januari 2012 betalen onttrekkers van grondwater alleen nog een heffing aan de provincie. De hoogte van deze heffing verschilt per provincie. VEMW ziet toe op een beheerste ontwikkeling van de tarieven die u aan de provincie moet betalen.

Watervergunning

Als u grondwater wilt onttrekken moet u vrijwel altijd een (water)vergunning aanvragen. Provincies geven niet makkelijk vergunningen af voor grondwateronttrekkingen en verbinden  daar vaak strenge voorwaarden aan. VEMW ondersteunt u bij uw vergunningaanvraag.

Bescherming industriële grondwaterwinningen

Het wordt steeds drukker in de ondergrond. Dit kan leiden tot risico’s voor de grondwaterkwaliteit. Industriële grondwaterwinningen voor menselijke consumptie worden nog steeds minder goed beschermd dan winningen voor de drinkwatervoorziening. VEMW zet zich in voor specifiek op industriële winningen toegesneden beschermingsbeleid.