Grondwater

Grondwater om te ondernemen

Als zakelijke gebruiker van grondwater wilt u continu beschikken over voldoende grondwater van goede kwaliteit. Bescherming van de grondwaterkwaliteit is van belang als u grondwater voor consumptieve doeleinden gebruikt, zoals in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Maar ook in de papiersector is hoogwaardige grondwaterkwaliteit essentieel.

Grondwateronttrekking die duurzaam en in evenwicht is met de regionale waterbalans moet niet onnodig belemmerd worden, vindt VEMW. Als gebruiker van grondwater kunt u te maken krijgen met: 

• Restricties voor onttrekkers van grondwater in tijden van droogte;
• Beperkingen in vergunningverlening door aanpassing van provinciaal beleid;
• Verhoging van de provinciale grondwaterheffing;
• Verontreiniging van uw bronnen.

VEMW staat u, de zakelijke gebruiker van grondwater, bij op de volgende terreinen:

Wet- en regelgeving

Voor zakelijke gebruikers van grondwater is nu nog de Waterwet en straks de Omgevingswet het belangrijkst. De Waterwet wet stelt regels aan de onttrekking van grondwater. VEMW wil wetgeving die zorgt voor eenvoudige, snelle en continue toegang tot voldoende grondwater van goede kwaliteit.

Prijs van grondwater

Sinds de afschaffing van de Rijksheffing per 1 januari 2012 betalen onttrekkers van grondwater alleen nog een heffing aan de provincie. De hoogte van deze heffing verschilt per provincie. VEMW ziet toe op een beheerste ontwikkeling van de tarieven die u aan de provincie moet betalen.

Watervergunning

Als u grondwater wilt onttrekken moet u vrijwel altijd een (water)vergunning aanvragen. Provincies geven niet makkelijk vergunningen af voor grondwateronttrekkingen en verbinden daar vaak strenge voorwaarden aan. VEMW kan u ondersteunen u bij uw vergunningaanvraag.

Bescherming industriële grondwaterwinningen

De kwaliteit van het grondwater is van groot belang voor met name voedingsmiddelenbedrijven. Afhankelijk van de gewenste kwaliteit vereist de toepassing van grondwater in de bedrijfsprocessen vaak één of meer zuiveringsstappen. De toenemende drukte in de ondergrond leidt tot risico’s voor de grondwaterkwaliteit. Het is van groot belang dat uw industriële grondwaterwinning voor menselijke consumptie wordt beschermd. VEMW zet zich in voor specifiek op industriële winningen toegesneden beschermingsbeleid.