Terug naar kennisbank

Ministerie van I&W: Definitieve Handreiking Verdringingsreeks

Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport15 mei 2019Roy Tummers

Informatie voor waterbeheerders bij toepassing van de verdringingsreeks voor oppervlaktewateren volgens artikel 2.1 Waterbesluit.

Tijdens de droogteperiode 2018 bleek dat de verdringingsreeks, zoals vastgelegd in artikel 2.1 van het Waterbesluit, voor toepassing in de praktijk nadere toelichting behoeft. Op verzoek van de Beleidstafel Droogte is deze handleiding geschreven, die informatie verschaft over de achtergronden, de totstandkoming en de toepassing van de verdringingsreeks in de praktijk. Deze handleiding kan voor waterbeheerders behulpzaam zijn om een beeld te krijgen van wat oorspronkelijk bedoeld is met de verdringingsreeks en hoe deze uitgelegd en toegepast kan worden in de praktijk van (dreigende) watertekortsituaties.