Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W verkenningen naar bewust en zuinig drinkwatergebruik

Drinkwater Grondwater BesparingKamerbrief9 februari 2023Roy Tummers

Minister Harbers van I&W heeft op 9 februari 2023 een brief en een tweetal verkenningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De verkenning inzake bewust en zuinig drinkwatergebruik gaat in op de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en -instrumenten voor verschillende drinkwatergebruikers.

In het kader van de verkenning naar de Belasting op leidingwater is een aantal opties genoemd voor aanpassing van de Belasting op leidingwater die ertoe kunnen leiden dat de prikkel om drinkwater te besparen toeneemt.Bewust en zuinig gebruik is nodig om de (toekomstige) druk op de drinkwatervoorziening en het watersysteem te verlichten. De verkenning laat zien dat drinkwaterbesparing mogelijk is met een combinatie van maatregelen en instrumenten. Minister Harbers wil samen met stakeholders komen tot een passende mix van maatregelen en instrumenten om de beoogde doelen voor korte en lange termijn te realiseren. Het rapport dat naar aanleiding van de verkenning ten aanzien van de belasting op leidingwater is geschreven beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de belasting op leidingwater. De verkenning geeft een aantal opties voor aanpassing van de Belasting op leidingwater om de prikkel tot waterbesparing te vergroten. Daarbij worden genoemd het aanpassen van de grondslag naar alleen water geleverd via het drinkwaternet, het verhogen van het heffingsplafond en de herinvoering van een grondwaterbelasting. De minister laat weten dat de verschillende opties hiervoor verder verkend worden.