Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W inzake de inwerkingtreding van de omgevingswet

Afvalwater Grondwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingKamerbrief1 april 2020Roy Tummers

Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening, de implementatie-inspanningen en geeft de minister een reactie op de Gateway Review die is uitgevoerd op de implementatie van het DSO.

In deze brief gaat de minister in paragraaf 1 in op het stramien waarlangs de minsiter u maandelijks van informatie zal voorzien. De stand van zaken van de ontwikkeling van de wetgeving wordt in paragraaf 2 weergegeven. In paragraaf 3 beschrijft de minister  de criteria en de invulling die de minister samen met de bestuurlijke partners daaraan geeft om te toetsen of invoering van de Omgevingswet verantwoord is. Paragraaf 4 gaat in op de wijze van communiceren over de maandelijkse beschikbare gegevens uit de monitor over aansluiten waarbij de meest recente resultaten zijn vermeld. De reactie op de Gateway Review staat centraal in paragraaf 5 en de bijbehorende bijlagen. Paragraaf 6 behandelt diverse ontwikkelingen en uitdagingen met mogelijk een effect op de implementatie van de Omgevingswet, waaronder de gevolgen van het coronavirus. Het vervolg van deze brief wordt in paragraaf 7 beschreven.