Terug naar kennisbank

Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport13 september 2022Hans Grünfeld

Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.

Het vormgeven van de energiehoofdstructuur maakt de noodzakelijke verduurzaming van Nederland mogelijk én geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen. Dit advies onderstreept de urgentie om in de afwegingen de lange termijn mee te nemen. Opdat we investeren vanuit de kennis over ons bodem- en watersysteem, over het veranderende klimaat en met het oog op de transitie naar een circulaire economie.

Nederland staat voor grote investeringen in de energie-infrastructuur. De afgelopen maanden laten niet alleen onze afhankelijkheid van gas zien, maar ook dat betaalbare en betrouwbare energievoorzieningen van cruciaal belang zijn voor iedereen. Zonder een robuust energiesysteem stort de samenleving in elkaar. De stapsgewijze transformatie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem stelt veel nieuwe eisen aan het nationale energienetwerk. Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie op de ruimtelijke inrichting van ons land is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.