Terug naar kennisbank

Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief25 november 2022Roy Tummers

Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. Het kabinet wil meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die zij nemen over de indeling van Nederland. In deze brief vertellen we waarom en hoe.

Daarbij wordt uitgegaan van een maximumtemperatuur in het ontvangende water van 25°C. Dit is aanzienlijk lager dan de maximumtemperatuur waar nu van uit wordt gegaan (28°C). Deze maatregel kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse industrie- en energiesector waar veel koelwater wordt gebruikt. De kans is namelijk aanwezig dat bedrijven in droge perioden, zoals de afgelopen zomer, met regelmaat gedeeltelijk of geheel moeten worden stilgelegd.