Terug naar kennisbank

Kamerbrief met bijlage Min. I&W Evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018

Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief25 april 2019Roy Tummers

In deze brief informeert de minister de Kamer over de resultaten van de ‘Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018’. De evaluatie gaat in op het functioneren van de crisisorganisatie voor waterbeheer tijdens de droge zomer van 2018.

De evaluatie concludeert dat de landelijke crisisorganisatie waterverdeling en droogte tijdens de droogteperiode van 2018 succesvol en in goede samenwerking heeft geopereerd.