Terug naar kennisbank

Water Accounts for the Netherlands

Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport30 maart 2023Roy Tummers

Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020

Dit Engelstalige rapport geeft een overzicht van de fysieke aanbod- en gebruiktabellen voor water en de waterbalans in Nederland voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Verschillende doeleinden van water zoals irrigatie, koeling en drinkwater zijn meegenomen met uitsplitsingen naar economische activiteiten zoals landbouw, industrie en ook huishoudens. Verschillende soorten water zijn meegenomen zoals grondwater, oppervlaktewater, neerslag, zeewater, drinkwater en afvalwater. Bijbehorende beleids-indicatoren en toepassingen worden gepresenteerd.