Terug naar kennisbank

Beantwoording Kamervragen microplastics

Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Emissie, KwaliteitKamerbrief21 augustus 2021Roy Tummers

Beantwoording Kamervragen over het bericht Chemelot mag 14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas lozen

Antwoorden naar aanleiding van een bericht dat Chemelot in 2020 een vergunning heeft gekregen om de komende zeven jaar elk jaar 14.040 kg per jaar microplastics te lozen in de Maas, waarvoor pas in januari 2024 een tussenrapportage moet worden opgeleverd waarin de effecten op het milieu en de gezondheid zijn onderzocht?