Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief6 augustus 2020Roy Tummers

In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft de minister opdracht gegeven aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van een Nationale analyse waterkwaliteit. Een tussenrapportage van deze Nationale analyse is in november 2019 met de Kamer gedeeld.

Het eindrapport heeft de Kamer op 30 april 2020 ontvangen. Daarna is een Addendum van het PBL verschenen met herberekeningen op basis van de definitieve doelen en aandacht voor drinkwater. In deze brief reageert de minister, mede namens mijn collega’s, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, zoals toegezegd op de eindresultaten en wordt het vervolg geschetst. Het eindrapport kunt u hieronder downloaden.