Terug naar kennisbank

Adviescommissie Droogte "Zonder water geen later"

Grondwater Besparing, KwaliteitRapport20 september 2022Roy Tummers

In dit rapport wordt de problematiek, opgave, strategie en maatregelen voor een droogterobuuste provincie Noord-Brabant toegelicht.

Het rapport is een oproep aan bestuurders, bedrijfsleven, beleidsmakers en bewoners om werk te maken van een (grond)waterrijk NoordBrabant in 2040. Hoewel NoordBrabant niet de enige regio is die worstelt met de droogteproblematiek, is zij wel een van de eerste die dit integraal probeert aan te pakken. Daarmee kan ze een leidende rol spelen in de aanpak van dit vraagstuk. Het provinciale innovatieklimaat, de bereidheid tot samenwerken en de verbeeldingskracht zijn belangrijke ingrediënten om die voorhoedepositie waar te maken. Dit advies kon alleen tot stand komen na intensieve discussies met onderzoekers en belanghebbenden, na werkbezoeken en studies van de huidige situatie, maar ook van de historische ingrepen die op dit gebied in NoordBrabant hebben plaatsgevonden.