Aanvragen zakelijke elektriciteitsaansluiting

Regels voor het aanvragen van een elektriciteitsaansluiting

U heeft, net als alle andere zakelijke elektriciteitsafnemers in Nederland, recht op een aansluiting op het elektriciteitsnet. Het aanvragen van uw elektriciteitsaansluiting kan een lastig proces zijn en is aan allerlei regels gebonden. De wijze van aanleg en de dimensionering van uw elektriciteitsaansluiting bepalen uiteindelijk uw aansluit- en transporttarief.

Rol VEMW

VEMW krijgt regelmatig vragen van zakelijke elektriciteitsgebruikers over hun rechten en plichten bij het aanvragen van hun elektriciteitsaansluiting. VEMW adviseert leden hierin: snel en deskundig. VEMW is onafhankelijk en strijkt geen provisie op. Ook maatwerkadvies behoort tot de mogelijkheden.

Aanvragen van een elektriciteitsaansluiting
Een aansluiting vraagt u rechtstreeks aan bij uw netbeheerder of via www.aansluitingen.nl

Spanningsniveau
U heeft recht op een aansluiting op het spanningsniveau dat u wenst. Indien er geen capaciteit beschikbaar is op het gewenste spanningsniveau kan de netbeheerder beslissen u aan te sluiten op een ander spanningsniveau. Uw transport- en aansluittarief blijft ongewijzigd. Uw gecontracteerde transportvermogen  bepaalt uw indeling in een tariefcategorie.

Dichtstbijzijnde punt in het net

U heeft recht op een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt in het net dat technisch geschikt is voor het maken van een aansluiting en op een spanningsniveau dat past bij uw aansluiting. Zakelijke afnemers die een grotere aansluiting wensen dan 10 MVA hebben recht op een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt in het net dat technisch geschikt is voor het maken van een aansluiting en waar voldoende capaciteit aanwezig is.


Vrije aansluiting
Aansluitingen groter dan 10 MVA mag u zelf aan laten leggen (vrije aansluiting). U hoeft de werkzaamheden niet door uw netbeheerder uit te laten voeren. De opdrachtverstrekking moet via een openbare aanbesteding.

VEMW adviseert en begeleidt zakelijke elektriciteitsafnemers bij het aanbesteden van de aanleg van een aansluiting.

Gereguleerd aansluittarief
De ACM stelt per netbeheerder de kosten voor het aanleggen van een nieuwe standaardaansluiting tot 10 MVA jaarlijks vast. Voor aansluitingen groter dan 10 MVA of voor niet standaardaansluitingen is er sprake van maatwerk. Ook voor het aanleggen van een maatwerkaansluiting gelden regels zoals het overleggen van een standaardfactuur.

Standaardfactuur
Voor standaardaansluitingen geldt het gereguleerde aansluittarief. Wanneer u een andere elektriciteitsaansluiting wenst dan de standaardaansluiting of een aansluiting groter dan 10 MVA, dan heeft de netbeheerder de verplichting u daarvoor een standaardofferte en een standaardfactuur te sturen. Uit de Tarievencode volgt dat duidelijk moet worden gemaakt welke kosten worden gemaakt voor het maken van de knip, de verbinding en de beveiliging.

VEMW helpt zakelijke afnemers bij het aanvragen van hun elektriciteitsaansluiting en weet welke rechten en plichten u als zakelijke elektriciteitsgebruiker heeft.