Aansluit- en transportovereenkomst

Contractuele relatie met uw netbeheerder

De aansluit- en transportovereenkomst (ATO) is de overeenkomst tussen u en uw netbeheerder betreffende uw aansluiting op het elektriciteitsnet van uw netbeheerder en het transport van elektriciteit.

De ATO bestaat uit een blad met specifieke voorwaarden, een blad met gegevens en parameters van uw aansluiting en de algemene voorwaarden. In het blad met de gegevens en de parameters legt u alle gegevens over de aansluiting vast. Een aantal parameters is belangrijk om in elk geval goed vast te leggen:

  • Het overdrachtspunt (aangeven op een installatieschema)
  • Het netvlak waar op de aansluiting is gerealiseerd
  • De aansluitcapaciteit
  • Het gecontracteerde transportvermogen
  • Overzetverhouding (primaire deel meting)
  • Toegang (erfdienstbaarheden en zakelijke rechten)

Aansluitingen kunnen soms erg lang geleden zijn gerealiseerd. Ten behoeve van onder andere de kosten van de aansluiting is het nuttig om de specificaties van alle componenten van de aansluiting schriftelijk vast te leggen in de ATO.

Landelijke of regionale netbeheerder
Als u een aansluiting heeft op een net vanaf 110 kV of hoger, dan komt u een ATO overeen met de landelijke netbeheerder TenneT. Als u bent aangesloten op het regionale distributienet van een regionale netbeheerder zoals Enexis, Liander, etc. dan komt u met die netbeheerder een ATO overeen. Indien u bent aangesloten op een gesloten distributiesysteem (GDS) dan maakt u afspraken over de aansluiting en het transport met de eigenaar van het net.

Aansluit- en transportovereenkomst TenneT
VEMW en TenneT zijn een modelovereenkomst overeengekomen voor de aansluiting en het transport voor aangeslotenen op netten van TenneT. (110 kV en hoger) In de modelovereenkomst, bestaande uit een standaard aansluit- en transportovereenkomst en standaard algemene voorwaarden, staan de rechten en plichten van zowel TenneT als u, vermeld. Met TenneT is voor verschillende types aansluitingen  (gebruiker, producent, combi (invoeden en afnemen), ontheffinghouder, een model aansluit- en transportovereenkomst beschikbaar. (zie downloads)

Aansluit- en transportovereenkomst regionale netbeheerders
Er is nog geen modelovereenkomst voor de grootverbruikers die zijn aangesloten op de netten van regionale netbeheerders. (RNB) Elke RNB-er hanteert eigen algemene voorwaarden en contractvorm(en). VEMW spant zich in om een modelovereenkomst voor alle regionale netwerkbedrijven overeen te komen teneinde dezelfde non-discriminatoire toegang tot de elektriciteitsmarkt te geven zoals nu voor aangeslotenen op HS-netten van toepassing is. In de ATO moeten in de kern dezelfde zaken geregeld worden als in de ATO met TenneT (zie hierboven). Via de Nieuwsbrief van VEMW blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de gesprekken met de netbeheerders.

Informatie
Voor vragen en meer informatie over uw aansluit- en transportovereenkomst neemt u contact op met Eric Picard.

Mocht u met de netbeheerder niet tot overeenstemming komen log dan in voor meer informatie.

Login