Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  The continued increase of variable wind and solar PV generation requires flexible resources to balance demand and supply in the electricity system.
  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 2. Rapport Tennet "Energiesysteem van de toekomst 2030 - 2050"

  Het doel van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) is het ontwikkelen van inzichten in de energie-infrastructuur, flexibiliteitsmiddelen en systeemintegratie die nodig zijn voor een betrouwbaar, betaalbaar en robuust klimaatneutraal energiesysteem in 2050.
  29 april 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, LeveringRapport, Video
 3. Rapport EZK "Programma Eenergiehoofdinfrastructuur, conceptnotitie rijkwijdte en detailniveau"

  Het Programma Energiehoofdstructuur is een programma in termen van de Omgevingswet waarvoor de verplichtingkan geldentot het doorlopen van een procedure voor de Milieueffectrapportage (plan-m.e.r. plicht).
  26 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat NetwerkenRapport
 4. Rapport Movares / Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit in Nederland Resultaten 2020

  Een samenvatting van de meetresultaten over 2020
  23 april 2021
  Elektriciteit Netwerken
 5. Rapport PWC "De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerders"

  Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de financierbaarheid van de energietransitie voor de netbeheerders.
  15 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 6. TenneT presentation on GLDPM

  Presentatie door TenneT tijdens een VEMW seminar over 'generation load data provision methodology'.
  10 februari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenPresentatie
 7. Brochure nut en noodzaak prognoses elektriciteit

  De prognoses van Tennet zijn verwachtingen van het benodigde transport voor de productie of het verbruik van elektriciteit. Elektriciteitsproductie-eenheden, verbruiksinstallaties en (gesloten) distributiesystemen geven in de prognoses per kwartier de planning door van de verwachte productie en/o...
  1 februari 2021
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 8. VEMW brief ACM inzake Zienswijze op Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

  VEMW zienswijze op “Ontwerpcodebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname” Zaaknummer ACM/20/038834)
  17 januari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 9. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  Een succesvolle klimaat-enenergietransitie van de energie-intensieve basisindustrie is cruciaal, niet alleen voor het behalen van onze nationale CO2-doelstelling, maar ook voor onze huidige en toekomstige welvaart.
  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 10. ACM Besluit tot wijziging van de voorwaarden, art. 31.1 van de Elektriciteitswet

  De Netcode elektriciteit wordt gewijzigd.
  5 oktober 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 11. Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

  In een eerdere brief van 28 juni 2019 over netcapaciteit (Kamerstuk 30196,nr. 669), heeft de minister aangegeven welke maatregelen zijn ingezet om de problematiek rondom netcapaciteit te verlichten.
  20 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 12. Brief ACM aan EZK: Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet

  ACM/19/038150 UHT: Op 20 maart 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uw verzoek ontvangen om een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (hierna: UHT) te doen op het Besluit tot wijziging van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituatie...
  5 juni 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 13. VEMW brief ACM inzake Zienswijze op het “Ontwerp codebesluit spanningsdips

  Zaaknummer ACM/18/027955
  20 mei 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 14. Kamerbrief EZK inzake Beantwoording vragen over het bericht 'Gevoelige nederlaag voor netbeheerders in strijd om verwijderingsbijdrage

  Reactie minister van EZK op rechterlijke uitspraak inzake de verwijderingsbijdrage.
  10 mei 2020
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 15. RVO Monitor Wind op Land 2019 (7e editie)

  In opdracht van het Kernteam Wind op Land Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen
  7 mei 2020
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 16. VEMW Zienswijze op de concept leidraad “Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers”

  Zaaknummer ACM/19/036168 / Document nummer ACM/UIT/526517
  23 april 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 17. Rapporten Netbeheer NL inzake Spanningskwaliteit in Nederland Resultaten 2018, 2019 en 2020

  Rapporten Netbeheer Nederland.
  17 april 2020
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 18. TenneT Ontwikkelingen en scenario’s voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land

  Bij het opstellen van het Investeringsplan 2020-2030 Net op land gaat TenneT uit van ontwikkelingen in onder andere de energiemarkt en het overheidsbeleid.
  4 februari 2020
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 19. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Zehnder-Enexis

  Zaaknummer C/01/352585 / KG ZA 19-705
  30 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 20. Presentatie codewijzigingsvoorstel congestiemanagement

  Discussiestuk met schema's en afwegingen inzake de spelregels voor congestiemangement.
  28 november 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingPresentatie, Schema