Terug naar kennisbank

VEMW brief ACM inzake Zienswijze op het “Ontwerp codebesluit spanningsdips

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken20 mei 2020Matthieu van den Beld

Zaaknummer ACM/18/027955

VEMW heeft kennis genomen van het “Ontwerp codebesluit spanningsdips”,  gepubliceerd op de website van de ACM op 08-04-2020 en maakt gebruik van de mogelijkheid hierop te reageren.

Met het ontwerpbesluit wordt een wijziging voorgesteld van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 (verder: E-wet). Met name ziet dit voorstel op het vaststellen van een nalevingsverplichting m.b.t. spanningsdips voor de netbeheerders op zowel (E)HS-netten als de MS-netten. VEMW onderschrijft het belang van eenduidige en afdwingbare kwaliteitsnormen, en is verheugd te zien dat met dit ontwerpbesluit de spanningsdipsnormen afdwingbaar voor zowel (E)HS- als MS-netten worden vastgesteld.