Terug naar kennisbank

Rapporten Netbeheer NL inzake Spanningskwaliteit in Nederland Resultaten 2018, 2019 en 2020

Elektriciteit NetwerkenRapport17 april 2020Matthieu van den Beld

Rapporten Netbeheer Nederland.

Tabel S.1 geeft een samenvatting van de meetresultaten over 2019. De tabel toont per net het aantal uitgevoerde weekmetingen en laat zien bij hoeveel van deze  metingen een overschrijding is opgetreden. Deze overschrijdingen zijn gesorteerd naar continuspanningsverschijnsel. Het komt voor dat binnen eenzelfde weekmeting overschrijdingen bij meerdere verschijnselen plaatsvinden. Opgemerkt wordt dat het merendeel van de overschrijdingen één meetlocatie betreft in het 110-150kV HS-net. De overschrijdingen op deze locatie worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een fout in het meetcircuit. Dit wordt momenteel nader onderzocht.