Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief20 juni 2020Matthieu van den Beld

In een eerdere brief van 28 juni 2019 over netcapaciteit (Kamerstuk 30196,nr. 669), heeft de minister aangegeven welke maatregelen zijn ingezet om de problematiek rondom netcapaciteit te verlichten.

Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de genomen maatregelen, zoals toegezegd in de algemene overleggen met de Kamer van 4 september en 28 november 2019 (zie hieronder). Ook wordt ingegaan op specifieke onderwerpen waar de Kamer tijdens deze debatten om gevraagd heeft.