Terug naar kennisbank

Rapport Movares / Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit in Nederland Resultaten 2020

Elektriciteit Netwerken23 april 2021Matthieu van den Beld

Een samenvatting van de meetresultaten over 2020

Spanningskwaliteit in Nederland-Resultaten 2020
Samenvatting
Tabel S.1 geeft een samenvatting van de meetresultaten over 2020. De tabel toont per net het aantal uitgevoerde weekmetingen en laat zien bij hoeveel van deze metingen een overschrijding is opgetreden. Deze overschrijdingen zijn gesorteerd naar continuspanningsverschijnsel. Het komt voor dat binnen eenzelfde weekmeting overschrijdingen bij meerdere verschijnselen plaatsvinden. In de bijlage van dit rapport worden alle overschrijdingen nader toegelicht. Met betrekking tot de overschrijdingen in het 110-150 kV-networdt opgemerkt dat deze allemaal op één meetlocatie hebben plaatsgevonden