Terug naar kennisbank

VEMW Zienswijze op de concept leidraad “Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers”

Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving23 april 2020Jacques van de Worp

Zaaknummer ACM/19/036168 / Document nummer ACM/UIT/526517

VEMW verwelkomt de totstandkoming van een leidraad. Meer duidelijkheid over de toegestane activiteiten van netwerkbedrijven is wenselijk omdat alternatieve energiedragers naar verwachting in de komende jaren sterk aan belang zullen winnen om emissies van broeikasgassen terug te kunnen dringen. VEMW wijst erop  dat er in beginsel alleen een rol is voor netwerkbedrijven als de markt “faalt”, met andere woorden, als er redenen zijn waarom marktpartijen onvoldoende in staat zijn om nieuwe activiteiten op te pakken.