Terug naar kennisbank

Brochure nut en noodzaak prognoses elektriciteit

Elektriciteit NetwerkenRapport1 februari 2021Matthieu van den Beld

De prognoses van Tennet zijn verwachtingen van het benodigde transport voor de productie of het verbruik van elektriciteit. Elektriciteitsproductie-eenheden, verbruiksinstallaties en (gesloten) distributiesystemen geven in de prognoses per kwartier de planning door van de verwachte productie en/of het verbruik van elektriciteit over elk individueel overdrachtspunt van de aansluitingen op het net.

De prognoses dienen op basis van de Netcode elektriciteit (paragraaf 13.2) één dag van tevoren te worden aangeleverd aan de betreffende netbeheerder, aangevuld met eventuele wijzigingen gedurende de uitvoeringsdag. Vervolgens kunnen de netbeheerders op basis hiervan een planning maken om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te garanderen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele onderbrekingen in verband met storingen en onderhoud. De huidige Elektriciteitswet, artikel 16, bepaalt dat een netbeheerder over voldoende transportcapaciteit moet beschikken om onder normale condities haar activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

In deze brochure wordt het nut en de noodzaak van de prognoses toegelicht.