Terug naar kennisbank

Brief ACM aan EZK: Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken5 juni 2020Matthieu van den Beld

ACM/19/038150 UHT: Op 20 maart 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uw verzoek ontvangen om een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (hierna: UHT) te doen op het Besluit tot wijziging van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet) (hierna: het besluit). Graag wil ik u danken voor het toesturen van het besluit en uw verzoek.

Het Besluit tot wijziging van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet) is een uitwerking van het nieuwe artikel 16, vierde lid, onderdeel a, en vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet), zoals deze komen te luiden na inwerkingtreding van dit onderdeel van de Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (Stb. 2018, 109).