Terug naar kennisbank

TenneT Ontwikkelingen en scenario’s voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land

Elektriciteit NetwerkenRapport4 februari 2020Matthieu van den Beld

Bij het opstellen van het Investeringsplan 2020-2030 Net op land gaat TenneT uit van ontwikkelingen in onder andere de energiemarkt en het overheidsbeleid.

De ontwikkelingen worden beschreven en geanalyseerd aan de hand van drie scenario’s.  Hieronder worden de bedoelde ontwikkelingen en scenario’s beschreven. Paragraaf 1 beschrijft de ontwikkelingen in het energielandschap voor de scenario’s. Paragraaf 2 gaat kwantitatief in op de ontwikkelingen binnen deze scenario’s en beschrijft de parameters waarmee TenneT voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land heeft gerekend. Paragraaf 3 bevat een overzicht van de bij de scenario-ontwikkeling en -kwantificering gebruikte bronnen.  Overzicht van scenario’s: In het Investeringsplan 2020-2030 Net op land hanteert TenneT drie scenario’s Voor zover deze van invloed is op de inrichting van de elektriciteitsnetten die door TenneT worden beheerd.