Terug naar kennisbank

Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief16 oktober 2020Jacques van de Worp

Een succesvolle klimaat-enenergietransitie van de energie-intensieve basisindustrie is cruciaal, niet alleen voor het behalen van onze nationale CO2-doelstelling, maar ook voor onze huidige en toekomstige welvaart.

Kamerbrief van EZK en de Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie.