Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  In this report the decarbonisation strategies for an industrial cluster were analysed. The area investigated is Botlek/Pernis in the Port of Rotterdam. The information about the sites was gathered from MIDDEN reports (PBL en TNO), open literature and several interviews.
  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 2. Werkgroep Extra Opgave: Rapport "Alles uit de kast"

  De Werkgroep Extra Opgave heeft uitgewerkt hoe het Nederlandse energiesysteem kan omgaan met de stijgende elektriciteitsvraag in 2030 (en verder) en hoe dit past binnen de emissieruimte voor de elektriciteitssector en beschikbare en benodigde infrastructuur.
  13 juni 2022
  Klimaat EmissieRapport
 3. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  Openstatement by energy intensive industries ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). IFIEC supports the discussion to improve carbon leakage protection for the European industry in light of increased climate ambition.
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 4. VEMW Whitepaper Beprijzing van emissies

  Om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen heeft de overheid drie vormen van beleid: subsidiëren, beprijzen en normeren. De beprijzing vindt plaats via een belasting of heffing op het energiegebruik of de emissies die daaruit resulteren.
  1 januari 2022
  Klimaat Emissie
 5. EC Approval of te content of a draft for the Communication re State Aid for climate, environmeltal protection and energy 2022

  Annexes to the communication to the commission
  21 december 2021
  Gassen Klimaat EmissieWetgevingsdocument
 6. PBL: Reflectie op Cluster Energie Strategieën (CES1.0)

  TNO en RVO bevindingen.
  15 november 2021
  Klimaat EmissieRapport
 7. Emissiefactor elektriciteit uit fossiel brandstoffen | Voor indirecte kostencompensatieregeling IKC-ETS

  De regeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC-ETS) verlaagt dit risico door de  indirecte ETS-kosten die bedrijven maken bij hun productie te compenseren. De regeling is beschikbaar voor bedrijven uit enkele specifieke bedrijfstakken.
  1 november 2021
  Klimaat Emissie, SubsidieRapport
 8. Kamerbrief beantwoording vragen over de uitspraak van de rechter in de zaak tussen Milieudefensie en Shell

  Gevolgen uitspraak rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell.
  14 juli 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieGerechtelijke uitspraak
 9. VEMW Position Paper CCS

  Position PaperCarbon Capture and Storage; Juni 2021
  15 juni 2021
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW
 10. IIFIEC Paper Required EU ETS upgrades for European manufacturing industry to realise Carbon Neutral Future

  A secure legal and economic framework with effective and adequate carbon leakage protection are crucial for the energy-intensive industry to maintain international competitiveness and at the same time enable the transformation towards a carbon neutral economy.
  1 mei 2021
  Klimaat EmissieRapport
 11. NEA CO2-index 2020

  Nederlandse industrie moet nog stappen zetten om bij de duurzaamste van Europa te horen.
  22 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 12. Rapport groeiprojecties energie-intensieve industrie

  Studies naar het huidige en toekomstige energieverbruik en de emissies van broeikasgassen. Projectie van de economische ontwikkeling van 21energie-intensievesectoren in de Nederlandse Industrie, inclusief de fysieke productie van een24-tal specifieke producten van die sectoren.
  1 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 13. Wetsvoorstel CO2-heffing industrie voor de openbare consultatie

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie).
  1 januari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 14. Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  35600 Eerste Kamer
  17 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 15. Press release EU on EU ETS 2021

  Further information on the start of phase 4 of the EU ETS in 2021:emission allowances to be issued for aircraft operators and the Market Stability Reserve.
  11 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieRapport
 16. EC Commission Staff Working document: Assessment of the final national energy and climate plan of the Netherlands

  The final integrated national energy and climate plan (NECP)1sets a 2030 target for non-ETS greenhouse gas (GHG) emission reductions of 36% compared to 2005, as set in the Effort Sharing Regulation (ESR).
  14 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 17. Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie.

  In juni 2019 heeft het PBL een analyse uitgevoerd van de effecten van een kabinetsvoorstel voor een CO2-heffing voor de industrie (Koelemeijer et al. 2019; verder aangeduid als tarief-studie 2019). In deze notitie bekijken we, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kwalit...
  15 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 18. Wet CO2-heffing industrie - Memorie van Toelichting

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie 
  15 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 19. Smart Delta Recources, Regioplan 2030-2050

  Regioplan van Smart Delta Resources. SDR is de samenwerking tussen industriële en publieke bedrijven samen met de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen.
  1 september 2020
  Klimaat EmissieRapport
 20. VEMW Position for Public consultation

  Position for the Public consultation for the Revision of the Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
  1 juli 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie