Terug naar kennisbank

Rapport Berenschot Vemobin "Beperkingen en obstakels voor CO2-emissiereductie industrie en mogelijke oplossingen"

Klimaat EmissieRapport23 juni 2023Matthieu van den Beld

Centraal in dit document staat de vraag: Wat is er nog nodig om de voor industrie gestelde klimaatdoelen in 2030 binnen bereik te brengen?

BerenschotVemobinOp maandag 30 oktober heeft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een onderzoek in ontvangst genomen dat de belemmeringen voor de industrie in kaart brengt om CO2 te besparen. Het onderzoek van Bureau Berenschot in opdracht van VEMOBIN toont aan dat er veel besparingspotentieel is, maar dat tal van hindernissen de realisatie daarvan in de weg staan. De minister ontving het rapport uit handen van VEMOBIN-directeur Erik Klooster en Berenschot-onderzoeker Julia Koelega.

Beperkte stikstofruimte, botsende kaders bij elektrificatie en energie-efficiëntie, onzekerheid over de doorlooptijd van een vergunningaanvraag… Onderzoekers van Bureau Berenschot hebben ruwweg zeven hordes aangewezen die industriële bedrijven in het algemeen – en raffinaderijen in het bijzonder – ervan weerhouden om met concrete projecten écht CO2 te gaan besparen. Niet alleen de problemen, maar ook mogelijke oplossingen heeft Berenschot in opdracht van VEMOBIN in kaart gebracht.

Bron: Berenschot/Vemobin