Terug naar kennisbank

Rapport TNO "Uitfasering fossiele technieken"

Klimaat EmissieRapport23 januari 2023Jacques van de Worp

Het doel van dit project is om op basis van een scenario voor het Nederlandse energiesysteemteanalyserenwanneernieuweinvesteringeninconventionele fossiele technieken niet meer valide zijn.

TNOUitfaseringFossielDe uitfasering van fossiele brandstoffen is een proces dat is ingezet om de huidige, op fossiele brandstoffen gebaseerde economieën, te veranderen in duurzame economieën. Dergelijke economieën zijn bijvoorbeeld niet op aardolie en olieprijzen gebaseerd en hun energieconsumptie is niet of minder afhankelijk van aardolie. De uitfasering van fossiele brandstoffen is een centraal onderdeel van de energietransitie.

Om desinvesteringen te voorkomen, is het belangrijk om tijdig te stoppen met de verkoop en aanschaf van nieuwe fossiele apparaten en installaties. Dat moment is voor veel technieken al dit decennium als Nederland de klimaatdoelen wil halen. Dit concludeert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) uit een studie van TNO. Voor personenauto’s met verbrandingsmotor en voor veel processen in de industrie is het moment om te stoppen met nieuwe investeringen bijvoorbeeld al 2030. Duidelijkheid is nodig om desinvesteringen te voorkomen en om tijdig de alternatieven gereed te hebben.

Bron: TNO