Terug naar kennisbank

Rapport Nea "De stand van de Nea: Rendement van marktinstrumenten voor klimaatbeleid"

Klimaat EmissieRapport1 mei 2023Jacques van de Worp

Dit is de eerste Stand van de NEa. Met deze publicatie geeft de Nea inzicht in de uitvoering van de marktsystemen emissiehandel en hernieuwbare energie voor vervoer.

Stand van NeaIn de Stand van de NEa deelt de Nea observaties over de werking in de praktijk van de regelgeving die we uitvoeren. Dat kan gaan over maatschappelijke impact ervan: levert de regelgeving ook de effecten op die beoogd waren? En het gaat over uitvoerbaarheid: zijn bedrijven, maar ook de Nea in staat de regelgeving goed uit te voeren? In de uitvoering komen knelpunten en risico’s naar voren. Kwesties die niet van de ene op de andere dag ontstaan of verdwijnen. Die signaleert de Nea met dit stuk. De Stand van de NEa is daarmee een aanvulling op haar jaarlijkse publicaties. Zij hopen met deze Stand al een verdere bijdrage te leveren aan het helpen oplossen van die punten. Bijdragen aan beleid is niet nieuw voor de NEa.


De Nea is in goed overleg met de ministeries over het beleid en wetgeving en de gevolgen voor de uitvoering en het toezicht. Zij adviseren direct over nieuwe maatregelen en merken dat hun stem in het beleid doorklinkt. Met haar doelgroep,  maatschappelijke organisaties en de politiek gaan zij graag het gesprek aan om invulling te geven aan de wens van een betrouwbare en effectieve uitvoering.

Bron: Nea