Terug naar kennisbank

Rapport KNMI "KNMI'23 Klimaatscenario's voor Nederland"

Klimaat EmissieRapport10 oktober 2023Jacques van de Worp

Met de nieuwe klimaatscenario’s biedt het KNMI een leidraad voor beleidsadviseurs en andere professionals om in een veranderend klimaat adequate besluiten te kunnen nemen voor een veilig, leefbaar en welvarend Nederland.

KNMI23KlimaatscenariosDe KNMI’23-klimaatscenario’s vertalen de nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten uit het meest recente IPCC-rapport (2021) naar de situatie in Nederland, inclusief Caribisch Nederland. Ze zijn berekend met de nieuwste klimaatmodellen die, uitgaande van een gegeven uitstoot van broeikasgassen, een bandbreedte aan mogelijke veranderingen in het klimaat in Nederland laten zien. Uit deze bandbreedte is een selectie gemaakt. In samenspraak met gebruikers is gekozen voor klimaatscenario’s die samen een breed palet aan mogelijke uitkomsten vertegenwoordigen. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering zal zich in
Nederland waarschijnlijk hierbinnen voltrekken. De scenario’s zijn ontwikkeld om een brede groep gebruikers een beeld te geven van de klimaatverandering tot eind deze eeuw. Als nieuwe aanvullingen geeft het KNMI  ook een doorkijk naar 2150 en beschrijft de KNMI hoe warm het is in Nederland als de wereldwijde opwarming beperkt blijft tot 1,5°C, zoals afgesproken in Parijs. Deze opwarming van 1,5°C wordt waarschijnlijk rond het jaar 2033 bereikt.

Bron: KNMI/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat