Terug naar kennisbank

Kamerbrief Demissionair publiek netbeheer CCS

Klimaat EmissieKamerbrief3 oktober 2023Matthieu van den Beld

In deze deze brief wordt uiteengezet welke stappen er worden ondernomen om een tijdige realisatie van een CO2-infrastructuur te faciliteren en hoe de huidige ontwikkelingen passen bij een functionerende CCS-markt op de langere termijn.

OntwikkelingCCSmarktHet kabinet geeft in deze brief verschillende redenen waarom een publieke netbeheerder niet nodig zou zijn. De overheid biedt voldoende stimulansen om marktontwikkeling te ondersteunen waaronder SDE++-subsidies en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Daarnaast zijn verschillende staatsdeelnemingen, waaronder Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie, betrokken bij CCS-projecten, waarin zij een marktrol vervullen. Zolang de samenwerking tussen betrokken partijen goed blijft, de prijsvorming efficiënt gebeurt en projecten geen vertraging oplopen is het kabinet “voorstander van deze publiek-private samenwerking.”