Terug naar kennisbank

Rapport Algemene Rekenkamer: Opslag van CO2 onder de Noordzee

Klimaat Emissie29 maart 2024Ivonne Servin Balderas

Dit rapport gaat over de verwachte doelmatigheid van de inzet van publiek geld voor CCS - het afvangen en opslaan van koolstofdioxide (CO2) - in een voormalig aardgasveld onder de Noordzee en meer specifiek over het Porthos-project. Aanleiding voor het onderzoek is het grote belang van Porthos voor het halen van het klimaatdoel voor 2030. De minister voor Klimaat en Energie (KenE) verwacht het klimaatdoel voor 2030 zonder Porthos niet te halen. Door deze afhankelijkheid is er volgens ons een reële kans dat het Rijk bereid is bij Porthos meer (financiële) risico's op zich te nemen. 

Kooldioxide die door industriële bedrijven wordt afgevangen en via een pijpleiding van Rotterdam naar een uitgeput aardgasveld onder de Noordzee wordt gepompt, zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstelling voor 2023. Een onderzoek van de Algemene Rekenkamer concludeert dat het Porthos-project een effectief instrument zal zijn in het klimaatbeleid van de overheid. Berekeningen laten zien dat de industriële klanten van Porthos het meest zullen profiteren van hogere CO2-prijzen, terwijl de overheid er zelf beter van wordt.