Terug naar kennisbank

Rapport CPB "Carbon costs and industrial firm performance: Evidence from international microdata"

Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport18 april 2023Jacques van de Worp

Het CPB geeft in dit aan dat bedrijven in Nederland nauwelijks geschaad zijn door het klimaatbeleid en hun activiteiten eerder zijn aangepast dan zijn verplaatst. Dat betreft de onderzochte periode van 2000-2019, waarin van het EU-ETS handelssysteem nog geen sterke prijsprikkel uitging.

Carbon costs and industrial firm performanceBedrijven kunnen via beleid aangemoedigd worden om het gebruik van fossiele energie te verminderen om zodoende nationale en internationale klimaatdoelstellingen te halen. Dat kan door koolstof expliciet te beprijzen met een CO2-belasting of emissiehandelssysteem, maar ook via brandstofaccijnzen, subsidies, normen en restricties. Al deze beleidsmaatregelen bepalen, expliciet of impliciet, hoe duur of aantrekkelijk het is voor bedrijven om koolstof uit te stoten. Het CPB heeft onderzocht in hoeverre bedrijven in Nederland door het beleid en de daaruit resulterende kosten, daadwerkelijk besloten hebben om hun activiteiten in Nederland aan te passen dan wel te verplaatsen naar andere landen (zgn. koolstof lekkage).