Terug naar kennisbank

Rapport IBO "Scherpe doelen, scherpe keuzes"

Klimaat EmissieRapport16 maart 2023Jacques van de Worp

IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050

De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn ambitieus, de tijd beperkt. Bosbranden in Australië, warmterecords in India en het Verenigd Koninkrijk, overstromingen in Pakistan, droogte in Nederland, ze maken een abstract begrip als klimaatverandering urgent en tastbaar. Het Coalitieakkoord bevat de ambitie om de Nederlandse CO2 uitstoot met 60% te verlagen in 2030, om zo zeker te stellen dat Nederland in 2030 in ieder geval de uitstoot met 55% heeft gereduceerd. Dit IBO biedt met illustratieve pakketten en 77 fiches inspiratie voor de hiervoor noodzakelijke aanvullende besluitvorming.