Terug naar kennisbank

EC: Communication Industrial Carbon Management

Towards an ambitious Industrial Carbon Management for the EU

Klimaat Beleid en toezicht, Emissie8 februari 2024Ivonne Servin Balderas

De Europese Commissie heeft een strategie ontwikkeld voor industrieel koolstofmanagement. Deze strategie bestaat uit drie verschillende oplossingsrichtingen voor het beheer(sen) van CO2-emissies.

Om het klimaatdoel van 90% minder CO2 emissies in 2040 te bereiken én vervolgens koolstof neutraliteit in 2050 - is het nodig jaarlijks 280 Mton CO2 op te slaan. In 2030 moet al 50 Mton CO2 per jaar worden opgeslagen. Om deze doelen te bereiken, stelt de EC de ontwikkeling van CCS voor. Enkele aspecten die in het voorstel worden vermeld, zijn markt- en kostenstructuur, grensoverschrijdende integratie en planning, technische harmonisatie, investeringsstimulansen voor nieuwe infrastructuur, toegang voor derden, bevoegde regelgevende instanties, tariefregulering en eigendomsmodellen.