Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapportage ACM toets investeringsplannen en melding onderinvesteringen

  Toezichthouder ACM heeft de nieuwe investeringsplannen van de elektriciteitsnetbeheerders getoetst en afspraken gemaakt over een verbetertraject. Met een focus op onderbouwing van keuzes, oorzaken van vertragingen en melding van onderinvesteringen.
  10 april 2024
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 2. Report E-Bridge: ‘Electricity cost assessment for large industry in the Netherlands, Belgium, Germany and France’

  E-Bridge heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, elektriciteitskosten van Nederland en buurlanden onderzocht. Rapport maakt duidelijk dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is verslechterd.
  9 april 2024
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 3. Presentaties VEMW Webinar Netcongestie

  Presentaties van VEMW en Enexis tijdens het VEMW-webinar Netcongestie dat plaatsvond op donderdag 28 maart 2024.
  28 maart 2024
  Elektriciteit LeveringPresentatie
 4. VEMW Position paper Energiewet

  VEMW presenteert standpunten t.o.v. de Energiewet tijdens Rondetafelgesprek op 27 maart 2024.
  27 maart 2024
  Elektriciteit Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 5. Kamerbrief EZK Openstelling SDE++ 2024

  De minister voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer een brief gezonden m.b.t. de openstellingsronde 2024 voor het subsidie-instrument SDE++. Het budget is verhoogd van 8 naar 11,5 mrd euro. En er is een drietal nieuwe categorieën voor de elektrificatie van de industriële warmtevra...
  5 maart 2024
  Elektriciteit SubsidieKamerbrief
 6. VEMW Energie & Water Update 1 2024

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  21 februari 2024
  Elektriciteit Gassen Waterstof Drinkwater E&W Update
 7. Zienswijze consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders

  VEMW heeft een zienswijze opgesteld als reactie op de publicatie van de ACM, getiteld ‘Consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders’ (zaaknummer ACM/22/176591). 
  30 januari 2024
  Elektriciteit Netwerken
 8. Focus werkzaamheden ACM 2024

  In dit rapport staat hoe de ACM in 2024 naast aan een veilige en betrouwbare online omgeving extra aandacht besteden aan een goed werkende energiemarkt
  30 januari 2024
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 9. Energiebelastingen 2024 plus handige VEMW Rekentool

  Overzicht van de tarieven van de energiebelastingen en de VEMW Rekentool om de kosten van de energiebelasting te berekenen.
  20 december 2023
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 10. VEMW Overzicht Congestie-instrumenten, alternatieve transportrechten en aanvullende maatregelen

  Ziet u door de bomen het bos niet meer? VEMW helpt u met een overzicht van de diverse instrumenten die in werking zijn, die op u afkomen en waar u uit kunt kiezen.
  18 december 2023
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 11. Rapport RHV "Veiligheid opslag energiesystemen"

  Dit rapport bevat het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslag systemen (EOS) en de regelgeving hierover. Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.
  7 december 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 12. Rapport EZK "Keuzewijzer Klimaat en Energie"

  De Formatiewerkgroep Klimaat en Energie is gevraagd ten behoeve van de aankomende kabinetsformatie een overzicht te geven van strategische beleidskeuzes die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn in het klimaat- en energiebeleid.
  4 december 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Netwerken, Markt, Emissie, Kwaliteit, LeveringRapport
 13. Rapport EZK "Nationaal plan energiesysteem"

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor de ontwikkeling van het energiesysteem tot 2050. 
  1 december 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringRapport
 14. Nettarieven elektriciteit 2024 (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  30 november 2023
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenSchema
 15. VEMW E&W Update november 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  20 november 2023
  Afvalwater Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenE&W Update
 16. Rapport Rli "Samen werken. Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen"

  In dit advies brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in kaart wat er aan verduurzaming op bestaande bedrijventerreinen mogelijk is, wat dat voor bedrijven en de samenleving kan opleveren en welke acties van de overheid nodig zijn om dit proces in beweging te krijgen.
  1 november 2023
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 17. Rapport InvestNL "Meerwaarde van een garantiefonds voor corporate PPA's"

  Invest-NL heeft voor  EZK de meerwaarde onderzocht van een corporate Power Purchase Agreement (cPPA) garantievoorziening: een instrument waarmee directe afname- en koopovereenkomsten tussen producent en afnemer worden ondersteund.
  1 november 2023
  Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 18. Rapport ABN AMRO "Netcongestie"

  Dit rapport legt uit wat netcongestie precies is.
  19 oktober 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 19. Kamerbrief EZK "Nieuwe maatregelen netcongestie"

  Minister Jetten informeert in deze brief de Kamer over de de nieuw te nemen maatregelen voor netcongestie. De maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren.
  18 oktober 2023
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 20. Rapport Netbeheer Nederland "Het energiesysteem van de toekomst"

  De II3050-scenario's geven uiteenlopende mogelijke ontwikkelingen van het toekomstige energiesysteem weer zoals de netwerkbedrijven die zien.
  12 oktober 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport