Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport ENTSO-E "Winter Outlook 2022-2023"

  De Winter Outlook is een beoordeling van de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening voor het komende winterseizoen in heel Europa.
  1 december 2022
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 2. Nettarieven elektriciteit 2023 (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  28 november 2022
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 3. VEMW webinar Congestiemanagement

  Presentatie van de ACM in het VEMW-webinar Congestiemanagement dat plaatsvond op dinsdag 22 november 2022.
  23 november 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 4. VEMW E&W Update 3 2022

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 5. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  Overzicht en Rekentool van de tarieven voor de energiebelastingen, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en belastingvermindering vanaf respectievelijk 1998 en 2013.
  21 oktober 2022
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarieven
 6. ACM FAQ Congestiemanagement en capaciteitsbeperkingscontracten

  Toezichthouder ACM geeft antwoorden op veel gestelde vragen over congestiemanagement en de nieuwe capaciteitsbeperkingscontracten.
  20 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 7. Video's over Congestiemanagement

  Congestiemanagement is een systeem waarbij verbruikers, producenten en netbeheerders samenwerken. Tegen een financiële vergoeding wordt het gebruik van transportcapaciteit op het net met elkaar afgestemd. Het doel hiervan is om grote stroompieken in de elektriciteitsproductie of -afname af t...
  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 8. Video's "Demand Site respons"

  Demand Side Response balanceert het elektriciteitsnet op een duurzame wijze. Tennet stuurt dagelijks verzoeken uit om het net te balanceren bij een overschot of te kort van elektriciteit. Partijen reageren op dit verzoek door bij de aangemelde apparatuur en processen kortstondig aan of terug te s...
  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 9. Rapport Baringa "Financing models for nuclear power plants"

  Het doel van dit rapport Financieringsmodellen voor kerncentrales is om EZK relevante inzichten te verschaffen met betrekking tot de verschillende financieringsmodellen voor kerncentrales en de mogelijke rol die de Nederlandse overheid zou kunnen spelen met het oog op haar ambities op het gebied ...
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 10. Rapport Witteveen + Bos "Scenariostudie kernenergie"

  Naast het onderzoek naar de financieringsaspecten van kernenergie, de impact ervan op grondstoffen en energiezekerheid, de gevolgen ervan op de ruimtelijke inpassing van energieproductie, gaat deze studie vooral over de toekomstige optimale elektriciteitsproductiemix.
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 11. Presentaties VEMW webinar Energiecrisis

  Presentaties van het VEMW webinar Energiecrisis dat plaatsvond op vrijdag van 23 september 2022.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, LeveringPresentatie
 12. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  This Energy Transition Factbook illustrates the critical progress the world is achieving in the transition to a net-zero economy.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 13. Routekaart "Elektrificatie in de industrie"

  Deze routekaart laat zien hoe Nederland gebruik kan maken van zijn unieke positie om grootschalig te elektrificeren in de industrie.
  23 september 2022
  Elektriciteit EmissieKamerbrief, Rapport
 14. Belastingplan 2023 Wetten en Memorie van toelichting

  Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit zeven wetsvoorstellen om diverse beleidsambities uit het coalitieakkoord1 te realiseren.
  20 september 2022
  Elektriciteit Gassen BelastingenWetgevingsdocument
 15. Kamerbrief EZK Windenergie op zee 2030 - 2050

  In deze brief wordt de visie van het kabinet gegeven op de verdere realisatie van windenergie op zee na 2030 en wat er nodig is om deze verdere realisatie succesvol vorm te geven.
  16 september 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtKamerbrief
 16. EU Emergency intervention to reduce electricity bills in Europe

  De Europese Commissie heeft een reeks noodmaatregelen voorgesteld als reactie op de dringende prioriteit om de consumenten in de EU deze winter te beschermen tegen hogere energieprijzen.
  14 september 2022
  Elektriciteit Markt
 17. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 18. Rapport Tennet "Analyse beschikbare transportcapaciteit voor afname van elektriciteit m.b.v. congestiemanagement in Limburg"

  In dit onderzoek heeft TenneT de vraag naar transportcapaciteit (op 9 juni) en de aanwezige transportcapaciteit geanalyseerd en de eventuele mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement in Limburg onderzocht.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 19. Rapport Ecorys "Right to challenge"

  Dit rapport onderzoekt hoe het "Right to Challenge-principe" of uitdaagrecht, zou kunnen worden toegepast voor situaties rondom het Nederlandse elektriciteitsnet.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 20. Kamerbrief Transportschaarste op het elektriciteitsnet

  Informatie over de transportschaarste op het elektriciteitsnet en de acties die de minister wil ondernemen om verlichting te bieden.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief