Terug naar kennisbank

Rapportage ACM toets investeringsplannen en melding onderinvesteringen

Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport10 april 2024Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM heeft de nieuwe investeringsplannen van de elektriciteitsnetbeheerders getoetst en afspraken gemaakt over een verbetertraject. Met een focus op onderbouwing van keuzes, oorzaken van vertragingen en melding van onderinvesteringen.

De ACM heeft bij de toets op de investeringsplannen de nadruk gelegd op transparantie. Zeker gezien de huidige congestieproblematiek en de onzekerheid die dat met zich mee brengt voor bedrijven en huishoudens, moeten de investeringsplannen inzicht geven in welke investeringen op welk moment worden uitgevoerd en waarom. Indien niet alle investeringen tijdig kunnen worden gedaan, verwacht de ACM dat netbeheerders een duidelijk prioriteringskader hebben om de volgorde van investeringen te bepalen, dat zij inzichtelijk maken hoe dat kader in de praktijk wordt toegepast en welke overige factoren tot een bepaalde ingebruiknamedatum leiden.