Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK Openstelling SDE++ 2024

Elektriciteit SubsidieKamerbrief5 maart 2024Jacques van de Worp

De minister voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer een brief gezonden m.b.t. de openstellingsronde 2024 voor het subsidie-instrument SDE++. Het budget is verhoogd van 8 naar 11,5 mrd euro. En er is een drietal nieuwe categorieën voor de elektrificatie van de industriële warmtevraag opgenomen.

Minister Jetten informeert in deze brief over de aankomende openstellingsronde van de SDE++. De SDE++ levert een belangrijke bijdrage aan het kosteneffectief realiseren van het streven van het kabinet naar ten minste 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.