Terug naar kennisbank

VEMW Energie & Water Update 1 2024

Elektriciteit Gassen Waterstof Drinkwater E&W Update21 februari 2024Thessa de Ridder

Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Mockup E&W Update 1 2024

In dit nummer:

  • Netcongestie: wat zijn de opties voor aangeslotenen?
  • Ontwikkeling waterstofvoorziening voortvarend ter hand genomen, maar het gaat niet vanzelf!
  • VEMW heeft tarievenoverzicht 2024 gepubliceerd; 
  • I&W onderzoekt beprijzing water;
  • Onderzoek moet impact elektrolyse op waterbeschikbaarheid laten zien.