Terug naar kennisbank

VEMW Position Paper Fossiele Subsidies

Elektriciteit Gassen SubsidiePositionpaper VEMW21 mei 2024Ivonne Servin Balderas

VEMW presenteert standpunten t.o.v. de afschaffing van fossiele subsidies tijdens Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 16 mei 2024.

Fossiele subsidies vormen een belemmering voor CO2-beprijzing. VEMW pleit voor het inprijzen van CO2-uitstoot om de energie- en industrietransitie te bevorderen en klimaatdoelen te bereiken. Een effectieve prijsprikkel is cruciaal en vereist een gelijk speelveld en handelingsperspectief (beschikbaarheid van CO2-reducerende alternatieven). Daarom pleit VEMW voor een beleid dat zowel fossiele subsidies vermindert als CO2-neutrale alternatieven beschikbaar maakt.